คอร์สพื้นฐาน Digital Marketing ที่จำเป็นต้องรู้แบบครบเครื่อง

จากคอร์สที่มีการบรรยายมากว่า 20 รุ่น และได้บรรยายให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย มาเป็นคอร์สออนไลน์ที่รวมเรื่องราว “ต้องรู้” สำหรับการทำ Digital Marketing ทั้งพื้นฐานที่จำเป็น กลยุทธ์ และเครื่องมือต่างๆ

 

คอร์สนี้ดีอย่างไร?

คอร์ส Digital Marketing 360 (Marketing Fast Forward) คือคลาสที่นำเนื้อหาจากคอร์ส Essential Digital Marketing ที่ใช้บรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเป็นคอร์สที่เปิดสอนแบบสาธารณะให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง Digital Marketing มามากกว่า 20 รุ่นในตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยเนื้อหามีการอัพเดทคอนเทนต์สำคัญๆ เพิ่มเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้บรรยายในห้องเรียนจริง แล้วนำมาจัดทำเป็นรูปแบบ Online Course เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถทำการเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

เนื้อหามากกว่า 70 คลิป รวมระยะเวลามากกว่า 6 ชั่วโมง

 

ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ และยังอัพเดทเพิ่มเติมอีกในอนาคต

 

สะดวกในการเรียนรู้ และสามารถดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด

 

เนื้อหาสำคัญๆ ของคอร์สที่ครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่จำเป็น

R

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล

เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งกลายเป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างประสบการณ์ทางการตลาดต่างๆ ให้กับผู้บริโภค

R

แนวทางการใช้ดิจิทัลกับธุรกิจ

แนวคิดสำคัญๆ ที่จะใช้ดิจิทัลมาใช้กับธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคยุคดิจิทัล

R

การวางแผนและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

กรอบพื้นฐานสำคัญด้านกลยุทธ์ (Strategy) ที่ใช้ในการทำการตลาด ตลอดไปจนถึงเทคโนโลยีสำคัญๆ ที่ถูกนำใช้ในการสร้างกลยุทธ์เหล่านี้

R

เครื่องมือการตลาดที่สำคัญ

รู้จักเครื่องมือการตลาดพื้นฐานที่สำคัญและนิยมใช้อย่าง Search Facebook Twitter LINE Website ทำความเข้าใจวิธีการทำงานและวิธีการนำไปใช้จริงในการตลาด

R

Content Marketing 101

พื้นฐานสำคัญของการทำคอนเทนต์เพื่อนำไปใช้ทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ไม่ว่าจะใช้ทำ Facebook Page หรือทำ Facebook Ad

R

การวัดผลดิจิทัล

เข้าใจหลักพื้นฐานของการวัดผลต่างๆ รู้จักตัวชี้วัดดิจิทัลที่มักจะใช้กัน แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่คนทำการตลาดควรจะรู้

พิเศษ – หนังสือ Marketing Fast Forward ฟรี!!!

ผู้ที่เรียนจะได้รับหนังสือ Marketing Fast Forward ซึ่งเป็นหนังสือการตลาดดิจิทัลที่มีเนื้อหาสำคัญๆ ว่าด้วยการทำความเข้าใจการตลาดดิจิทัลทั้งด้านกลยุทธ์และเครื่องมือ โดยสามารถนำมาใช้ทบทวนและเสริมความรู้ที่ได้จากคอร์สนี้ได้

หนังสือเล่มนี้มูลค่า 99 บาท ปัจจุบันไม่มีการจำหน่ายแล้ว แต่จะจัดส่งให้กับผู้ที่เรียนคอร์สนี้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เริ่มเรียนรู้การตลาดดิจิทัล