เราไม่สอนสูตรลัด สูตรสำเร็จ
แต่เราให้เข้าใจจริง คิดต่อยอดเองได้ และลงมือทำได้ด้วยตัวเองเป็น

เราเชื่อว่าการจะทำธุรกิจและการตลาดให้ประสบความสำเร็จนั้น ไม่ใช่เรื่องของการหาสูตรลัด เทคนิคสำเร็จรูป เพราะโลกของธุรกิจมีความซับซ้อนและมีบริบทที่แตกต่างกันไป

สิ่งที่คนทำงานจำเป็นต้องมีคือความรู้ ความเข้าใจ ทั้งเรื่องวิธีคิด ทัศนคติ ความรู้ในเรื่องเครื่องมือต่างๆ เพื่อจะสามารถนำมาบูรณาการไปใช้เครื่องมือการตลาดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยเหตุนี้ คอร์สของ dots academy จึงไม่ใช่คอร์สที่เน้นการสร้างสูตรสำเร็จเคล็ดลับ แต่เป็นการถอดบทเรียนจากรประสบการณ์จริงของผู้สอนให้กลายเป็นความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปคิดต่อ ประยุกต์เข้ากับธุรกิจของตัวเองได้

คอร์สเรียนสดผ่านออนไลน์

คอร์สพิเศษสำหรับคนที่ไม่สะดวกในการเดินทางและอยากมีประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหมือนห้องเรียนจริง โดยเรียนผ่าน Live Video Call ซึ่งสามารถปรับตามความต้องการของผู้เรียนได้ไม่ว่าจะเป็น

  • สามารถเลือก / ออกแบบเนื้อหาที่ต้องเรียนได้
  • สามารถปรับเวลาเรียนให้เหมาะสม

ซึ่งเหมาะกับองค์กรที่ต้องการฝึกอบรมทีมงานในสภาวะที่ไม่สะดวกในการเดินทาง หรือการเรียนเป็นกลุ่มย่อยก็ได้เช่นกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: 0846179999 / LINE: @dots

คอร์สบทเรียนออนไลน์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เริ่มเรียนรู้การตลาดดิจิทัล