สร้างพื้นฐานการตลาด กลยุทธ์ เครื่องมือ การทำคอนเทนต์ และสิ่งที่ต้องรู้ใน Digital Marketing

จากคอร์สที่มีการบรรยายมากว่า 20 รุ่น และได้บรรยายให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย มาเป็นคอร์สออนไลน์ที่รวมเรื่องราว “ต้องรู้” สำหรับการทำ Digital Marketing ทั้งพื้นฐานที่จำเป็น กลยุทธ์ และเครื่องมือต่างๆ

 

ครบเครื่องเรื่อง Digital Marketing

เพราะการทำการตลาด ไม่ใช่แค่เรื่องการยิง Ad เฉยๆ แต่เราต้องเข้าใจกลยุทธ์และรู้วิธีการวางแผนที่ถูกต้อง

คอร์ส Digital Marketing 360 (Marketing Fast Forward) คือคลาสที่นำเนื้อหาจากคอร์ส Essential Digital Marketing ที่ใช้บรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเป็นคอร์สที่เปิดสอนแบบสาธารณะให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง Digital Marketing โดยเน้นการปูพื้นฐานสำคัญของการทำการตลาดดิจิทัล ซึ่งมีการอบรมมามากกว่า 20 รุ่นในตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยเนื้อหามีการอัพเดทคอนเทนต์สำคัญๆ เพิ่มเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้บรรยายในห้องเรียนจริง แล้วนำมาจัดทำเป็นรูปแบบ Online Course เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถทำการเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

เนื้อหามากกว่า 70 คลิป รวมระยะเวลามากกว่า 6 ชั่วโมง

 

ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ และยังอัพเดทเพิ่มเติมอีกในอนาคต

 

สะดวกในการเรียนรู้ และสามารถดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด

 

เนื้อหาสำคัญๆ ของคอร์สที่ครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่จำเป็น

R

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล

เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งกลายเป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างประสบการณ์ทางการตลาดต่างๆ ให้กับผู้บริโภค

R

แนวทางการใช้ดิจิทัลกับธุรกิจ

แนวคิดสำคัญๆ ที่จะใช้ดิจิทัลมาใช้กับธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคยุคดิจิทัล

R

การวางแผนและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

กรอบพื้นฐานสำคัญด้านกลยุทธ์ (Strategy) ที่ใช้ในการทำการตลาด ตลอดไปจนถึงเทคโนโลยีสำคัญๆ ที่ถูกนำใช้ในการสร้างกลยุทธ์เหล่านี้

R

เครื่องมือการตลาดที่สำคัญ

รู้จักเครื่องมือการตลาดพื้นฐานที่สำคัญและนิยมใช้อย่าง Search Facebook Twitter LINE Website ทำความเข้าใจวิธีการทำงานและวิธีการนำไปใช้จริงในการตลาด

R

Content Marketing 101

พื้นฐานสำคัญของการทำคอนเทนต์เพื่อนำไปใช้ทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ไม่ว่าจะใช้ทำ Facebook Page หรือทำ Facebook Ad

R

การวัดผลดิจิทัล

เข้าใจหลักพื้นฐานของการวัดผลต่างๆ รู้จักตัวชี้วัดดิจิทัลที่มักจะใช้กัน แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่คนทำการตลาดควรจะรู้

พิเศษ – หนังสือ Marketing Fast Forward ฟรี!!!

ผู้ที่เรียนจะได้รับหนังสือ Marketing Fast Forward ซึ่งเป็นหนังสือการตลาดดิจิทัลที่มีเนื้อหาสำคัญๆ ว่าด้วยการทำความเข้าใจการตลาดดิจิทัลทั้งด้านกลยุทธ์และเครื่องมือ โดยสามารถนำมาใช้ทบทวนและเสริมความรู้ที่ได้จากคอร์สนี้ได้

หนังสือเล่มนี้มูลค่า 99 บาท ปัจจุบันไม่มีการจำหน่ายแล้ว แต่จะจัดส่งให้กับผู้ที่เรียนคอร์สนี้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เริ่มเรียนรู้การตลาดดิจิทัล