Content Marketing [Online]

หยุดทำคอนเทนต์ไร้ทิศทาง คนไม่สนใจ สร้างยอดขายไม่ได้

มาเข้าใจการทำ Content Marketing ที่แท้จริง ไม่ใช่การปั้ม Like ยอด View แต่ทำให้ธุรกิจคุณไปรอดได้ด้วยคอนเทนต์

ในยุคที่ใครๆ ก็ทำคอนเทนต์นั้น เราพบว่าคนจำนวนมากยังขาดความเข้าใจเรื่องการสื่อสารและการทำคอนเทนต์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การโพสต์คอนเทนต์ในสื่อต่างๆ รวมทั้งการยิงโฆษณานั้นไม่ได้เกิดผลอย่างที่ควรจะเป็น

เราจึงทำคอร์ส The Art & Science of Content Marketing ขึ้นเป็นคอร์สแรกๆ ในประเทศไทย และสอนต่อเนื่องมามากกว่า 50 รุ่น และได้รับเชิญไปบรรยายอีกมากมาย ได้รับเสียงตอบรับว่าเป็นหนึ่งในคลาส Content Marketing ที่ลงลึกในแก่นแท้ของการทำคอนเทนต์ที่สุด และช่วยให้เจ้าของธุรกิจหลายคนปรับแผนคอนเทนต์ให้มีทิศทางที่ชัดเจน สร้างยอดขายและผลทางธุรกิจที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

คอร์ส Content Marketing [Online] เป็นคอร์สออนไลน์ที่นำเนื้อหาสำคัญจากคอร์สที่สอนจริง มาทำให้อยู่ในรูปแบบที่เรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น พร้อมเพิ่มเนื้อหาหลายเนื้อหาที่ไม่ได้อยู่ในคลาสปรกติเพื่อเพิ่มมิติความรู้ที่มากขึ้นไปกว่าเดิม

 • เนื้อหาอัดแน่นมากกว่า 50 คลิป 

 • เรียนต่อเนื่องได้ไม่มีหมดอายุ ดูซ้ำได้อีกเรื่อยๆ 

 • พร้อม Framework ต่างๆ ในการทำงาน Content มากกว่า 10 แบบ

การเรียน:

 • เรียนผ่านวีดีโอคลิป ที่ทำเป็นบทเรียนย่อยต่างๆ ไว้ (สามารถดูรายละเอียดเนื้อหาและตัวอย่างคลิปได้ด้านล่าง)
 • สามารถเปิดดูได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ Smartphone และ Tablet
 • ดูรายละเอียดวิธีการเรียน

ดูรายละเอียดวิธีการลงทะเบียน / ชำระเงิน

฿3,000.00 (ราคารวม VAT 7%)

คอร์ส Content Marketing จะปิดรับสมัครผู้เรียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบต่างๆ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เนื้อหาสำคัญๆ ของคอร์สที่ครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่จำเป็น

ความรู้เบื้องต้นของคอนเทนต์

เรื่องพื้นฐานต้องรู้ว่าคอนเทนต์คืออะไร สำคัญอย่างไรกับมนุษย์ และเราจะใช้คอนเทนต์อย่างไรเพื่อการสื่อสารที่ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจ

การออกแบบคอนเทนต์สำหรับธุรกิจ

โมเดลแบบต่างๆ สำหรับการออกแบบคอนเทนต์ที่ใช้ในการทำงานจริงของธุรกิจ เช่นคอนเทนต์ในแต่ละขั้นตอนของการขาย วิธีการโน้มน้าวคนให้เชื่อด้วยคอนเทนต์ รูปแบบการเล่าเรื่องในวิธีต่างๆ ฯลฯ

การประยุกต์ใช้คอนเทนต์เพื่อการขาย

เนื้อหาพิเศษที่อธิบายแนวคิดในการเขียน / สร้างคอนเทนต์เพื่อให้เกิดการซื้อสินค้าโดยอิงจากทฤษฏีที่เป็นที่ยอมรับของคนการตลาดในระดับสากล

ข้อดีของคอร์สออนไลน์

เนื้อหาเป็น Video Content รวมระยะเวลากว่า 5 ชั่วโมง

เนื้อหาต่างๆ ถูกนำเสนอในรูปแบบวีดีโอคลิป ความยาว 5-8 นาที (เฉลี่ย) เพื่อให้ง่ายต่อการดูและติดตาม

ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ และยังอัพเดทเพิ่มเติมอีกในอนาคต

นอกจากเนื้อหาหลักที่เป็นคอร์สตั้งต้นแล้ว ในอนาคตยังมีการอัพเดทเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มให้ทันกับสถานการณ์ตลาด รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้เรียน

สะดวกในการเรียนรู้ และสามารถดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด

เนื้อหาต่างๆ สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆ ทำให้สามารถทบทวนในภายหลังได้หากมีข้อสงสัย

พร้อม Framework การทำงานด้าน Content Marketing ไม่ว่าจะคิดคอนเทนต์ วางแผน ตรวจสอบ ฯลฯ มากกว่า 10 Fraemwork ไว้ให้ทำงานจริง

เนื้อหาของคอร์ส

 • CT01 แนะนำคอร์ส The Art & Science of Content Marketing Preview
  2 minutes
 • เรื่องพื้นฐานในการเรียนคอร์สออนไลน์
  0 minutes
 • [E-Book] Content Marketing เล่าให้คลิก พลิกแบรนด์ให้ดัง
  30 minutes
 • CT02 Content Mindset Preview
  7 minutes
 • CT03 อะไรคือ Content? Preview
  4 minutes
 • CT04 เหตุผลที่มนุษย์ต้องการ Content Preview
  6 minutes
 • CT04A [Case] Never Give Up
  5 minutes
 • CT05 การเปลี่ยนแปลงต่างๆ จาก Content
  3 minutes
 • CT06 Communication Design
  8 minutes
 • CT06A [Download] Communication Framework
  5 minutes
 • CT06B FTB Framework
  3 minutes
 • CT06B [Download] FTB Framework
  5 minutes
 • CT07 สถานการณ์ของ Content ในปัจจุบัน Preview
  11 minutes
 • CT08 การสร้าง Content Experience
  12 minutes
 • CT08A [Download] Content Experience Audit
  5 minutes
 • CTS [PDF] สรุปเนื้อหา – เรื่องราวพื้นฐานของ “คอนเทนต์”
  5 minutes
 • CT09 อะไรคือ Content Marketing? Preview
  4 minutes
 • CT10 การทำ Content Marketing ที่ผ่านมา
  6 minutes
 • CT11 อะไรคือ Value Content?
  7 minutes
 • CT12 Content Journey – เรื่องที่ลูกค้าอยากรู้ในการซื้อของ #1
  7 minutes
 • CT13 Content Journey – เรื่องที่ลูกค้าอยากรู้ในการซื้อของ #2
  15 minutes
 • CT13A [Download] Content Journey Framework
  5 minutes
 • CT14 การสร้าง Relevance ให้กับคอนเทนต์
  6 minutes
 • CT15 การวิเคราะห์คอนเทนต์จากตัวธุรกิจ
  5 minutes
 • CT15A [Download] Brand’s Content Assessment
  5 minutes
 • CT16 การวิเคราะห์คอนเทนต์จากกลุ่มเป้าหมาย
  7 minutes
 • CT16A [Download] Customer’s Assessment
  5 minutes
 • CT16B [Download] Customer’s Content
  5 minutes
 • CT17 สรุปเรื่องราวของ Relevance
  3 minutes
 • CT17A [Download] Relevance Framework
  5 minutes
 • CTS [PDF] สรุปเนื้อหา – เรื่องควรรู้ของ Content Marketing
  10 minutes
 • CT18 แนะนำ Content Matrix เบื้องต้น
  3 minutes
 • CT19 Inform: ให้รู้
  6 minutes
 • CT20 Educate: ให้เข้าใจ
  7 minutes
 • CT21 Entertain: บันเทิงใจ
  6 minutes
 • CT22 Inspire: บันดาลใจ
  7 minutes
 • CT23 สรุป Content Matrix
  5 minutes
 • CT23A [Download] Content Matrix Framework
  5 minutes
 • CTS [PDF] Content Matrix
  10 minutes
 • CT24 Intro to Hero / Hub / Help Framework
  3 minutes
 • CT25 Hero Content
  6 minutes
 • CT25A ตัวอย่าง Hero Contents
  20 minutes
 • CT26 Hub Content
  6 minutes
 • CT26A ตัวอย่าง Hub Content
  30 minutes
 • CT27 Help Content
  6 minutes
 • CT27A ตัวอย่าง Help Content
  10 minutes
 • CT28 สรุปเรื่อง Hero / Hub / Help
  4 minutes
 • CT29 Push & Pull Content
  6 minutes
 • CT29A [Download] Push Pull Content Framework
  5 minutes
 • CT30 ทำอย่างไรให้คนจำคอนเทนต์ได้?
  9 minutes
 • CT31 ประเภทของคนดูคอนเทนต์ที่ควรรู้
  6 minutes
 • CT32 คอนเทนต์ที่มักจะได้รับการแชร์อยู่เสมอ
  9 minutes
 • CT33 สาเหตุที่คนทำการแชร์คอนเทนต์
  8 minutes
 • CT34 Content Form
  8 minutes
 • CT35 Content Optimization
  6 minutes
 • CT36 Perfect Communication Formula
  6 minutes
 • CTS [PDF] การทำ Content Optimization
  10 minutes
 • CT37 คอนเทนต์กับการขายในแต่ละลำดับขั้นของการซื้อของ
  6 minutes
 • CT38 รู้จักโมเดล AIDA
  6 minutes
 • CT38A [Download] AIDA Model
  5 minutes
 • CT39 การเขียน Headline / Caption ให้ดึงความสนใจ
  7 minutes
 • CT40 การเขียนคอนเทนต์เพื่อดึงความสนใจต่อเนื่อง
  6 minutes
 • CT41 การเขียนคอนเทนต์เพื่อโน้มน้าว
  4 minutes
 • CT42 การเขียนคอนเทนต์เพื่อให้เกิด Action
  3 minutes
 • CT43 การคิดคอนเทนต์ในการขายด้วย 6 WHY
  6 minutes
 • CT44 เทคนิคในการปิดการขายด้วย Content
  6 minutes
 • CTS [PDF] เทคนิคการขายด้วยคอนเทนต์
  10 minutes
 • CTD การทำ Content Calendar
  30 minutes
 • CTD Content Strategy (Step-by-Step)
  30 minutes
 • CTD Content Marketing Canvas
  30 minutes

F.A.Q. เกี่ยวกับ Online Course

สามารถเรียนผ่านอุปกรณ์อะไรได้บ้าง?

ตัวเว็บไซต์ของคอร์สสามารถดูผ่านได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop / Desktop) แท๊บเลต และสมาร์ทโฟน เนื่องจากตัวเว็บไซต์รองรับการเปิดในทุกขนาดหน้าจอ จึงไม่จำเป็นต้องมีการโหลดแอพพลิเคชั่นอื่นๆ แต่อย่างใด

แชร์ Account ได้หรือไม่?

คอร์สนี้ให้บริการกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไม่อนุญาตให้มีการแชร์ User Account ซึ่งในระบบของคอร์สจะมีการตรวจจับการใช้งานต่างๆ ซึ่งหากมีการใช้งานที่ผิดปรกติ เช่นการเข้าผ่านหลายๆ อุปกรณ์พร้อมกันจากหลาย IP Address ก็จะทำการตรวจสอบ ซึ่งหากพบว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง ก็จะทำการยกเลิกการให้บริการ