Digital Marketing 360

เปลี่ยนจากคนไม่มีพื้นฐาน ไม่เข้าใจดิจิทัล ให้กลายเป็นคนรู้เท่าทัน และเข้าใจการตลาดยุคใหม่

ไม่ใช่แค่เรื่องโฆษณา แต่คือการวางแผนกลุยทธ์ การเข้าใจลูกค้า การสร้างคอนเทต์ รู้จักเครื่องมือ และวิธีการวัดผล

คอร์ส Digital Marketing 360 (Marketing Fast Forward) คือคลาสที่นำเนื้อหาจากคอร์ส Essential Digital Marketing ที่ใช้บรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเป็นคอร์สที่เปิดสอนแบบสาธารณะให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง Digital Marketing มามากกว่า 30 รุ่นในตลอดระยะเวลา 3 ปี โดยเนื้อหามีการอัพเดทคอนเทนต์สำคัญๆ เพิ่มเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้บรรยายในห้องเรียนจริง แล้วนำมาจัดทำเป็นรูปแบบ Online Course เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถทำการเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

เรียนต่อเนื่องได้ไม่มีหมดอายุ ดูซ้ำได้อีกเรื่อยๆ 

ดูรายละเอียดวิธีการเรียน

ดูรายละเอียดวิธีการลงทะเบียน / ชำระเงิน

฿3,000.00 (ราคารวม VAT 7%)

คอร์ส Content Marketing จะปิดรับสมัครผู้เรียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 1-15 มิถุนายน เพื่อดำเนินการปรับปรุงระบบต่างๆ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป

เนื้อหาสำคัญๆ ของคอร์สที่ครอบคลุมความรู้พื้นฐานที่จำเป็น

พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล

เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนไปจากเดิมซึ่งกลายเป็นสิ่งที่นักการตลาดต้องนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการสร้างประสบการณ์ทางการตลาดต่างๆ ให้กับผู้บริโภค

แนวทางการใช้ดิจิทัลกับธุรกิจ

แนวคิดสำคัญๆ ที่จะใช้ดิจิทัลมาใช้กับธุรกิจเพื่อให้สามารถตอบโจทย์พฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคยุคดิจิทัล

การวางแผนและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

กรอบพื้นฐานสำคัญด้านกลยุทธ์ (Strategy) ที่ใช้ในการทำการตลาด ตลอดไปจนถึงเทคโนโลยีสำคัญๆ ที่ถูกนำใช้ในการสร้างกลยุทธ์เหล่านี้

เครื่องมือ Digital Marketing ที่สำคัญ

รู้จักเครื่องมือการตลาดพื้นฐานที่สำคัญและนิยมใช้อย่าง Search Facebook Twitter LINE Website ทำความเข้าใจวิธีการทำงานและวิธีการนำไปใช้จริงในการตลาด

Content Marketing 101

พื้นฐานสำคัญของการทำคอนเทนต์เพื่อนำไปใช้ทำการสื่อสารการตลาดดิจิทัล ไม่ว่าจะใช้ทำ Facebook Page หรือทำ Facebook Ad

การวัดผลดิจิทัล

เข้าใจหลักพื้นฐานของการวัดผลต่างๆ รู้จักตัวชี้วัดดิจิทัลที่มักจะใช้กัน แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลที่คนทำการตลาดควรจะรู้

เนื้อหามากกว่า 120 คลิป รวมระยะเวลามากกว่า 9 ชั่วโมง

เนื้อหาต่างๆ ถูกนำเสนอในรูปแบบวีดีโอคลิป ความยาว 3-4 นาที (เฉลี่ย) เพื่อให้ง่ายต่อการดูและติดตาม

ครอบคลุมเนื้อหาสำคัญ และยังอัพเดทเพิ่มเติมอีกในอนาคต

นอกจากเนื้อหาหลักที่เป็นคอร์สตั้งต้นแล้ว ในอนาคตยังมีการอัพเดทเนื้อหาอื่นๆ เพิ่มให้ทันกับสถานการณ์ตลาด รวมทั้งข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้เรียน

สะดวกในการเรียนรู้ และสามารถดูย้อนหลังได้ไม่จำกัด

เนื้อหาต่างๆ สามารถดูย้อนหลังได้เรื่อยๆ ทำให้สามารถทบทวนในภายหลังได้หากมีข้อสงสัย

เนื้อหาของคอร์ส

 • แนะนำคอร์ส Preview
  3 minutes
 • เรื่องพื้นฐานในการเรียนคอร์สออนไลน์
  0 minutes
 • Handout สำหรับคอร์ส
  0 minutes
 • ทำความรู้จักโลกดิจิทัล Preview
  6 minutes
 • Case Study: Amazon Dash Button
  2 minutes
 • Case Study: Amazon Dash
  2 minutes
 • Case Study: Amazon Go
  2 minutes
 • Case Study: Amazon Alexa
  2 minutes
 • ทำความเข้าใจกับ “Digital Marketing” Preview
  4 minutes
 • พฤติกรรมผู้บริโภคยุคดิจิทัล
  4 minutes
 • พฤติกรรมผู้บริโภค – การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ
  8 minutes
 • พฤติกรรมผู้บริโภค – ความสัมพันธ์แบบใหม่
  7 minutes
 • พฤติกรรมผู้บริโภค – ทุกคนเป็นสื่อ
  9 minutes
 • พฤติกรรมผู้บริโภค – การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ
  4 minutes
 • พฤติกรรมผู้บริโภค – Non Linear Purchasing Journey
  5 minutes
 • พฤติกรรมผู้บริโภค – ความคาดหวัง
  3 minutes
 • จิตวิทยาของผู้บริโภคยุคใหม่
  8 minutes
 • แนวทางของธุรกิจกับยุคดิจิทัล (Intro)
  1 minutes
 • แนวทางธุรกิจยุคดิจิทัล – Access
  5 minutes
 • แนวทางธุรกิจยุคดิจิทัล – Engage
  3 minutes
 • แนวทางธุรกิจยุคดิจิทัล – Connect
  2 minutes
 • แนวทางธุรกิจยุคดิจิทัล – Personalized
  4 minutes
 • แนวทางธุรกิจยุคดิจิทัล – การสร้าง Business Experience
  2 minutes
 • Adobe: The Heist
  2 minutes
 • สรุปแนวทางการทำธุรกิจยุคดิจิทัล
  1 minutes
 • (Digital) Marketing Strategy – Intro
  1 minutes
 • Strategy – Align around customer groups
  9 minutes
 • Template: Segmentation
  0 minutes
 • ประโยชน์ของการทำ Segmentation #1
  3 minutes
 • ประโยชน์ของการทำ Segmentation #2
  4 minutes
 • Strategy – Customer Journey
  3 minutes
 • Customer Journey (อธิบาย)
  9 minutes
 • Template: Customer Journey
  0 minutes
 • เรื่องควรคำนึงเกี่ยวกับ Customer Journey
  3 minutes
 • Strategy – Data as the backbone of business
  6 minutes
 • Intro to Digital Marketing Tools – Concepts
  3 minutes
 • Concept – Real Time Bidding
  8 minutes
 • Concept – Programmatic
  4 minutes
 • Concept – Personalization
  3 minutes
 • Concept – Optimization
  3 minutes
 • เครื่องมือการตลาดดิจิทัล (Intro)
  5 minutes
 • Search Marketing
  13 minutes
 • Display Banner
  6 minutes
 • Website
  10 minutes
 • Social Media
  5 minutes
 • Intro to Facebook
  6 minutes
 • การทำงานของ Facebook News Feed
  9 minutes
 • ทำไมคนอื่นไม่เห็นคอนเทนต์ของเราบน Facebook?
  4 minutes
 • Intro to Facebook Ad
  5 minutes
 • Facebook Ad – การตั้ง Objective
  5 minutes
 • Facebook Ad – การเลือกกลุ่ม Audience
  7 minutes
 • Facebook Ad – การเลือก Format ของโฆษณา
  4 minutes
 • เทคนิคพื้นฐานของการลงโฆษณา Facebook Ad
  8 minutes
 • Facebook Insights
  8 minutes
 • Instragram
  5 minutes
 • Instagram Business Profile
  2 minutes
 • วิธีการสร้าง Instagram Business Profile
  1 minutes
 • การใช้ Instagram กับการตลาด
  7 minutes
 • คอนเทนต์บน Instagram
  3 minutes
 • Twitter
  7 minutes
 • การใช้ Twitter สำหรับการตลาด
  3 minutes
 • YouTube
  5 minutes
 • LINE@
  3 minutes
 • เครื่องมือของ LINE@
  8 minutes
 • Influencer Marketing
  8 minutes
 • แนวทางการทำ Influencer Marketing
  7 minutes
 • Digital Marketing Communication – Intro
  2 minutes
 • Content Marketing – Intro
  4 minutes
 • Content Marketing
  18 minutes
 • ประเภทของ Content ที่ใช้ในการตลาด (Intro)
  2 minutes
 • Content – Inform
  4 minutes
 • Content – Educate
  4 minutes
 • Content – Entertain
  3 minutes
 • Content – Inspire
  4 minutes
 • ประเภทของ Content (สรุป)
  2 minutes
 • การสร้างการสื่อสารการตลาดที่มีคุณภาพ
  5 minutes
 • การวัดผล Digital Marketing
  2 minutes
 • พื้นฐานการวัดผลทางการตลาด #1
  4 minutes
 • พื้นฐานการวัดผลทางการตลาด #2
  6 minutes
 • เข้าใจเรื่อง Marketing Signal
  3 minutes
 • Marketing Signal – Reach
  4 minutes
 • Marketing Signal – Communicate
  3 minutes
 • Marketing Signal – Engage
  3 minutes
 • โมเดลการวัดผลทางการตลาดดิจิทัล
  6 minutes
 • ข้อควรระวังในการวัดผลการตลาดดิจิทัล
  4 minutes
 • การทำ Communication Plan
  6 minutes
 • การประยุกต์ Sale Strategy กับการทำ Digital Marketing
  16 minutes
 • Handout – ประยุกต์ Sale Strategy กับ Digital Marketing
  0 minutes
 • Basic & Guide to Digital Customer Service
  2 minutes
 • ประเภทของลูกค้าที่เป็น Negative Feedback
  11 minutes
 • การรับมือลูกค้าโดยใช้เทคนิค L-U-P-R
  7 minutes
 • เทคนิคการตอบคำถามกับลูกค้าที่ควรรู้
  7 minutes
 • Start with WHY – มองให้เห็นปัญหาของการตลาด
  3 minutes
 • FB101 รู้จัก Facebook (พื้นฐานสุดๆ)
  5 minutes
 • FB101 การใช้งาน Facebook พื้นฐาน
  4 minutes
 • FB101 การสร้าง Facebook Page
  9 minutes
 • FB101 การตกแต่ง Facebook Page ที่ควรรู้
  7 minutes
 • FB101 เรื่องของ Facebook Page Admin
  9 minutes
 • FB101 ข้อมูลของ Facebook Page
  2 minutes
 • FB101 การสื่อสารบน Facebook / เรื่องของ News Feed
  9 minutes
 • FB101 เทคนิคพื้นฐานของคอนเทนต์บน Facebook
  4 minutes
 • FB101 Facebook Messenger
  6 minutes
 • FB101 การตั้งค่า Facebook Messenger
  5 minutes
 • FB101 การทำงานของ Facebook Ad
  5 minutes
 • FB101 รู้จัก Facebook Ad Account
  4 minutes
 • FB101 การตั้ง Objective สำหรับ Facebook Ad
  4 minutes
 • FB101 การเลือกกลุ่มเป้าหมาย (Audience) สำหรับ Facebook Ad
  10 minutes
 • FB101 การเลือก Ad Placement สำหรับ Facebook Ad
  4 minutes
 • FB101 รูปแบบโฆษณาประเภทต่างๆ ที่เลือกใช้ได้
  7 minutes
 • FB101 สรุปเรื่องพื้นฐานของ Facebook Ad
  3 minutes
 • FB101 ใช้งานจริงกับการสร้าง Facebook Ad
  9 minutes
 • FB101 การใช้ Boost Post
  3 minutes
 • FB101 การใช้ Facebook Shop
  4 minutes
 • FB101 การใช้ Facebook Group ร่วมกับ Facebook Page
  4 minutes
 • FB101 สรุปการใช้งาน Facebook สำหรับธุรกิจแบบพื้นฐาน
  4 minutes
 • การวิเคราะห์และหาโอกาสทางธุรกิจ
  4 minutes
 • การใช้ Google Keyword Planner / Google Trend เพื่อหาโอกาสธุรกิจ
  5 minutes
 • วิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ (ต่อ)
  7 minutes
 • Mindset ของการทำธุรกิจ
  9 minutes
 • การทำ Market Research
  4 minutes
 • วางแผนการผลิตและการให้บริการ
  8 minutes
 • วางแผนการนำสินค้าเข้าสู่ตลาด
  8 minutes
 • Marketing Mix (แบบง่ายๆ)
  4 minutes
 • สร้าง “แผน” ให้กับธุรกิจ (แบบง่ายๆ)
  9 minutes
 • การทำข้อมูลในธุรกิจ
  4 minutes
 • ร้านค้าออนไลน์ Canvas
  0 minutes
 • Simple Marketing Plan 101
  0 minutes

F.A.Q. เกี่ยวกับ Online Course

สามารถเรียนผ่านอุปกรณ์อะไรได้บ้าง?

ตัวเว็บไซต์ของคอร์สสามารถดูผ่านได้ทั้งจากเครื่องคอมพิวเตอร์ (Laptop / Desktop) แท๊บเลต และสมาร์ทโฟน เนื่องจากตัวเว็บไซต์รองรับการเปิดในทุกขนาดหน้าจอ จึงไม่จำเป็นต้องมีการโหลดแอพพลิเคชั่นอื่นๆ แต่อย่างใด

แชร์ Account ได้หรือไม่?

คอร์สนี้ให้บริการกับผู้เรียนเป็นรายบุคคล ไม่อนุญาตให้มีการแชร์ User Account ซึ่งในระบบของคอร์สจะมีการตรวจจับการใช้งานต่างๆ ซึ่งหากมีการใช้งานที่ผิดปรกติ เช่นการเข้าผ่านหลายๆ อุปกรณ์พร้อมกันจากหลาย IP Address ก็จะทำการตรวจสอบ ซึ่งหากพบว่าเป็นการละเมิดข้อตกลง ก็จะทำการยกเลิกการให้บริการ