ปรับธุรกิจสู่ดิจิทัล – Transform Your Business

เข้าใจหลักพื้นฐาน การทำธุรกิจโดยใช้ดิจิทัลแบบง่ายๆ

มาเรียนรู้โมเดลง่ายๆ เพื่อช่วยสร้างแนวทางการปรับธุรกิจของเราสู่ยุคดิจิทัล

เมื่อเราเข้าสู่ยุคดิจิทัลประกอบกับสถานการณ์หลายๆ อย่าง ทำให้ธุรกิจจำต้องปรับตัวมาสู่โลกดิจิทัลเพื่อแก้ปัญหาหรือรับมือกับความจำเป็นต่างๆ

แต่หลายคนก็อาจจะยังไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหน จะไปยิงโฆษณาเลยดีไหม? ต้องไปเปิด Website หรือเปล่า?

คอร์สออนไลน์นี้เป็นการสรุปแนวคิดพื้นฐานให้พร้อมกับโมเดลง่ายๆ ที่ให้คุณสามารถวิเคราะห์ธุรกิจตัวเองเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานต่อไปได้อย่างไม่ยาก

 • บทเรียนง่ายๆ เพียง 10 บทเรียน

 • พร้อม Framework ต่างๆ ในการทำงาน

การเรียน:

 • เรียนผ่านวีดีโอคลิป ที่ทำเป็นบทเรียนย่อยต่างๆ ไว้ (สามารถดูรายละเอียดเนื้อหาและตัวอย่างคลิปได้ด้านล่าง)
 • สามารถเปิดดูได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ Smartphone และ Tablet
 • ดูรายละเอียดวิธีการเรียน
FREE

เนื้อหาของคอร์ส

 • MTD000 – แนะนำคอร์ส
  3 minutes
 • MTD001 แนวคิดพื้นฐานของการเปลี่ยนธุรกิจ Preview
  8 minutes
 • MTD002 การเห็นภาพรวมของธุรกิจ
  9 minutes
 • MTD003 รูปแบบการเปลี่ยนธุรกิจด้วยดิจิทัล
  9 minutes
 • MTD004 ความลงตัวของการเปลี่ยนแปลง (ของบางธุรกิจ)
  8 minutes
 • MTD005 การเข้าใจลูกค้าของธุรกิจ
  7 minutes
 • MTD006 การเพิ่มช่องทางของธุรกิจ
  10 minutes
 • MTD007 การให้บริการของธุรกิจ
  4 minutes
 • MTD008 การออกแบบกระบวนการการให้บริการ
  5 minutes
 • MTD009 การวางระบบการทำงาน (หลังบ้าน)
  3 minutes
 • MTD010 การรับมือกับลูกค้าออนไลน์
  5 minutes
 • MTD011 เอกสารประกอบการเรียน (Download)
  0 minutes
 • MTD012 ข้อมูลควรศึกษาเพิ่มเติม
  0 minutes