Designing Marketing Strategy

ก้าวข้ามวิกฤต เอาชนะคู่แข่ง ขยายธุรกิจด้วยการสร้างกลยุทธ์

หยุดทำการตลาดแบบไร้ทิศทาง ทำแคมเปญแบบเสียเงินเปล่า

เวิร์คชอป 4 วันที่จะให้คุณทำแผนกลยุทธ์ของธุรกิจคุณเอง

มองจุดขายของสินค้าให้ขาด | เลือกตลาดที่ใช่ให้กับธุรกิจ | วางหมากการตลาดที่แก้ปัญหาธุรกิจได้จริง

การทำการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ไม่ได้เกิดจากการใช้เครื่องมือที่ครบครัน การทุ่มงบประมาณโปรโมทและโฆษณา หากแต่เกิดจากการขัดเกลากลยุทธ์การตลาดของตัวเองให้แม่นยำ เข้าใจปัญหาและสถานการณ์ที่แท้ของธุรกิจ รู้ว่าควรจะเดินหมากอย่างไรให้กับธุรกิจของตัวเองเพื่อจะสามารถอยู่รอดและเอาชนะการแข่งขันในตลาดให้ได้

คลาส Desing Marketing Strategy คือคลาสใหญ่ของ dots academy ที่จะเจาะลึกในทุกจุดที่จำเป็นต้องทำในการทำกลยุทธ์การตลาดของคุณขึ้นมา สร้างรากฐานที่จำเป็นต้องมีและทำให้แม่นในทุกๆ จุดเพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะอุดรอยรั่วของธุรกิจให้อยู่หมัด

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารและเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง
 • ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
 • ผู้ที่ทำงานด้านฝ่ายกลยุทธ์ของแบรนด์ธุรกิจ
 • ผู้ที่กำลังศึกษาด้านการตลาด

ลักษณะการอบรม

บรรยาย: 20%

เวิร์คชอป 80%

เนื้อหาในคอร์ส

วันที่ 1: เจาะลึกปัญหา ธุรกิจ กลุ่มเป้าหมาย
 • พื้นฐานสำคัญของกลยุทธ์การตลาด
 • การเข้าใจปัญหาแบบต่างๆ ของธุรกิจ
 • เข้าใจสินค้าและบริการของตัวเองให้แม่นยำ
 • การมองหาจุดขายต่างๆ ที่เหมาะจะเลือกนำมาใช้
 • วิเคราะห์และเลือกกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมกับธุรกิจ
วันที่ 2: การวิเคราะห์และเลือกตลาดที่เหมาะกับธุรกิจ
 • การวิเคราะห์สภาวะตลาดของธุรกิจ
 • การจัดลำดับความสำคัญของกลุ่มเป้าหมาย / ตลาด
 • การเลือกกลุ่มเป้าหมายให้สัมพันธ์กับกลยุทธ์
วันที่ 3: ล้วงลึก Insights ลูกค้า - พัฒนากลยุทธ์
 • การเข้าใจ Customer Insights ผ่านการทำ Customer Persona
 • การวาง Customer Journey ให้กับธุรกิจ
 • การวาง Strategy เพื่อแก้ปัญหาของ Customer Journey
วันที่ 4: แก้ปัญหาต่างๆ ของธุรกิจด้วยกลุยทธ์
 • การวิเคราะห์ปัญหาของธุรกิจ
 • กลยุทธ์แบบต่างๆ ของธุรกิจที่ควรรู้
 • การใช้กลุยทธ์การตลาดเพื่อแก้ปัญหาของธุรกิจ
 • แลกเปลี่ยน ปรึกษาเคสธุรกิจต่างๆ

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย กำหนดการ และสถานที่

รุ่นที่ 1: 27-28 มิถุนายน และ 4-5 กรกฏาคม 2563 (เสาร์-อาทิตย์)

อบรมเวลา: 09.00 – 16.00น. (ลงทะเบียน 8.30 น.)
มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้งในทุกวันของการอบรม

สถานที่: dots academy ชั้น 3 อาคาร CW Tower (ตรงข้ามศูนย์วัฒนธรรม)

รับจำกัดเพียงรุ่นละ 9 คนเท่านั้น

ค่าอบรม 32,100 บาท ต่อคน (รวม VAT 7%)

พิเศษช่วงแนะนำ 28,890 บาท ต่อคน (รวม VAT 7% แล้ว)

 • สามารถผ่อน 0% 6 เดือนได้ (กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่)
 • สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป ลด 10%

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านทาง LINE Official Account และ Facebook

 

ผู้สอน

ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง

อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัลของบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์อบรมและบรรยายให้กับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะบริษัทขนาดใหญ่จนถึง SME มากกว่า 4 ปี

จิรวัฒน์ ศรีธระชิยานนท์

อดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลายแห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทมาหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจไอที ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการองค์กรในเชิงกลยุทธ์และเป็นผู้บรรยายเรื่องการตลาดสำหรับ SME และ องค์กรต่าง ๆ