Digital Marketing in Action

วางกลยุทธ์เป็น ออกแบบแผนการตลาดได้ 

เวิร์คชอปเชิงปฏิบัติการแบบเข้มข้นเพื่อสร้างแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

คอร์ส Digital Marketing Blueprint เป็นคอร์สต่อยอดจากคลาส Digital Marketing 2.0 โดยเน้นการนำความรู้พื้นฐานของการทำ Digital Marketing มาใช้ในเชิงปฏิบัติเพื่อการวางแผนกลยุทธ์การตลาดต่างๆ ทั้งเรื่องการเลือกกลุ่มเป้าหมาย การวาง Customer Journey การวางแผนช่องทางการสื่อสาร ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นแผนงานพื้นฐานที่นักการตลาดดิจิทัลจะทำเพื่อให้การดำเนินแผนการตลาดของตัวมีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องเกี่ยวข้องกับการวางแผนการตลาดดิจิทัล
  • ผู้ที่ดูแลฝ่ายสื่อสารการตลาด
  • เจ้าของกิจการที่เป็นคนดูแลการตลาดเอง (ในกรณีของ SME)

คำแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจ

  • คลาสนี้ไม่เน้นการบรรยายพื้นฐาน ฉะนั้นผู้เรียนควรมีพื้นฐานมาในระดับหนึ่งแล้ว
  • ควรมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจของตัวเอง / องค์กรมาระดับหนึ่ง (ไม่แนะนำสำหรับผู้ไม่ประสบการณ์)
  • มีความคุ้นเคยและเข้าใจพื้นฐานการตลาด เช่น การทำ Target Audience หรือ Customer Journey
  • พอรู้จักเครื่องมือพื้นฐานการตลาด เช่น Facebook Website LINE

หมายเหตุ: คลาสนี้ไม่ใช่เป็นคลาสสอนการลงโฆษณา การทำ Ad Optimization หรือการทำ Analytic ชั้นสูง

ลักษณะการอบรม

บรรยาย: 20%

เวิร์คชอป 80%

เนื้อหาในคอร์ส

Market Selection

การวางแผนและวิเคราะห์เพื่อเลือกกลุ่มเป้าหมายในตลาดที่เหมาะกับสินค้าหรือบริการของตัวเอง

Customer Journey Design

การวิเคราะห์และออกแบบ Customer Journey ของลูกค้า

Channel & Touchpoint Planning

การเลือกช่องทางที่สำคัญและที่จำเป็นเพื่อใช้ในการสื่อสารและให้บริการกับลูกค้า

Content Planning

การเลือกใช้คอนเทนต์ในช่องทางต่างๆ เพื่อให้ตอบวัตถุประสงค์ที่วางไว้และสอดคล้องกับ Customer Journey

Evaluation & KPI

การวางโครงสร้างการวัดผลที่เหมาะสมเพื่อให้การประเมินประสิทธิภาพการทำงานเป็นไปอย่างถูกต้อง

ผู้สอน

อดีตผู้บริหารด้านการตลาดดิจิทัลของบริษัทโทรคมนาคมอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ปัจจุบันเป็นเทรนเนอร์ด้านการตลาดที่มีประสบการณ์อบรมและบรรยายให้กับธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะบริษัทขนาดใหญ่จนถึง SME มากกว่า 4 ปี

อดีตผู้บริหารระดับสูงในบริษัทหลายแห่งในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านการก่อตั้งธุรกิจใหม่ ๆ ให้กับบริษัทมาหลายธุรกิจ ทั้งธุรกิจไอที ธุรกิจอาหารเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก และ ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่าย ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาอิสระด้านการบริหารจัดการองค์กรในเชิงกลยุทธ์และเป็นผู้บรรยายเรื่องการตลาดสำหรับ SME และ องค์กรต่าง ๆ

รายละเอียด ค่าใช้จ่าย กำหนดการ และสถานที่

รุ่นที่ 6: 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
รุ่นที่ 7: 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2562

อบรมเวลา: 10.00 – 16.30น. (ลงทะเบียน 9.30 น.)
มีบริการอาหารกลางวันและเบรกอาหารว่าง 2 ครั้งในทุกวันของการอบรม

สถานที่: M Academy ชั้น 5 BIG C ราชดำริ (ตรงข้าม Central World)

ค่าอบรม 10,000 บาท (รวม VAT 7%)
** *10% ของค่าอบรมจะถูกบริจาคให้กับมูลนิธิหรือองค์กรการกุศล

สอบถามรายละเอียดได้ที่ TEL: 084-617-9999
mail: info@dotsth.com
LINE: @dots

เพิ่มเพื่อน

ค่าอบรม 10% ในคอร์สนี้จะนำไปบริจาคให้มูลนิธิ องค์กรการกุศล สถานพยาบาล สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับสังคมต่อไป