การจะเริ่มทำงาน Content Marketing ที่ดีนั้น ก็ต้องเริ่มจากการที่เรามี Mindset ที่ใช่สำหรับการทำคอนเทนต์ตั้งแต่ต้น