Digital Marketing 360

฿3,000.00 (ราคารวม VAT 7%)

คอร์ส Digital Marketing 360 (Marketing Fast Forward) คือคลาสที่นำเนื้อหาจากคอร์ส Essential Digital Marketing ที่ใช้บรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเป็นคอร์สที่เปิดสอนแบบสาธารณะให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง Digital Marketing มามากกว่า 15 รุ่นในตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยเนื้อหามีการอัพเดทคอนเทนต์สำคัญๆ เพิ่มเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้บรรยายในห้องเรียนจริง แล้วนำมาจัดทำเป็นรูปแบบ Online Course เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถทำการเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

สินค้าหมดแล้ว

หมวดหมู่:
คอร์ส Digital Marketing 360 (Marketing Fast Forward) คือคลาสที่นำเนื้อหาจากคอร์ส Essential Digital Marketing ที่ใช้บรรยายให้กับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนเป็นคอร์สที่เปิดสอนแบบสาธารณะให้กับผู้ที่สนใจเรื่อง Digital Marketing มามากกว่า 15 รุ่นในตลอดระยะเวลา 2 ปี โดยเนื้อหามีการอัพเดทคอนเทนต์สำคัญๆ เพิ่มเนื้อหาบางส่วนที่ไม่ได้บรรยายในห้องเรียนจริง แล้วนำมาจัดทำเป็นรูปแบบ Online Course เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถทำการเรียนรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น